Single Blog

CAN MONEY CHANGE A PERSON?

May mga kakilala ba kayong taong ubod ng YABANG?
May mga kakilalang kayong bang mga taong dating walang wala at marunong makisama. Noong umunlad ang buhay, bigla na lang silang nagbago. Sumama ang ugali at hindi ka na masyadong pinapansin at kinakausap. Para bang nabale wala ang taong na inyong pagkakaibigan at pagsasama. Iba na ang kaniyang mga kaibigan Iba na ang mundo na kaniyang kinabubuhayan at hindi na siya nababagay sa dating buhay. . Short of saying, na hindi ka niya ka level. In other words, YUMABANG!

May mga kakilala ba kayong mga ganoong tao?
If you know someone, you are not alone. May mga taong akong nakasama at natulungan ngunit hindi ka man maalala.

May mga taong nagsasabi, ???Ganoon talaga ang tao, pag dumating na ang pera nagbabago ang tao.???

Maari na naranasan mo ang sinasabi mo pero matapos ang mahabang panahon na pinagaralan ko, ito ang paniniwala ko pag dating sa taong nagbago.

Ang pera HINDI KAYANG BAGUHIN ANG TAO, pero ang pera kayang ilabas ang tunay niyang PAGKATAO.

Dati ng mayabang yung kamag-anak, kaibigan mong yan, hindi lang halata. Dahil noong wala siya, wala siyang ipagyayabang. Ano ang ipagyayabang niya? Yung kaniyang kawalan.

So if you ever meet people who changed because of money, do not blame money. Ang pera kasi neutral, pwedeng gawin sa mabuti at masama. Ang nagpapabuti at nagpapasama ay walang iba kung hindi ang taong humahawak ng pera.

Huwag natin lalahatin ang mga taong yumayaman ay yumayabang; dahil hindi lahat sila ay yumayabang. May mga taong yumaman na nakaapak pa rin sa lupa at hindi nagbabago. Katulad ng matalik kong kaibigan na si Randy Santiago aka ???Mr. Shades.???

Randy-Santiago-CAN-MONEY-CHANGE-A-PERSON

Kahit noong sobra na siyang kilala at marami ang kumukuha sa kaniya, ganoon pa rin ang kaniyang pag-uugali. Mabait siya sa lahat ng tao, mga producer man o kaniyang mga followers. Hindi siya namimili na taong kakausapin at pakikisamahan. That is the reason why after 27 years of friendship, we still get in touch, call and see each other at least once in a year.

Yan ang tunay ng mga tao at very true to his hit song na ???HINDI MAGBABAGO.??? For those young people out there who missed out on this song, please click here http://bit.ly/1t1ukwc

Kaya???t pag dumating ang pagkakataon na ikaw ay yumaman, pwede magbago ang ating kinakain, tirahan, gamit, sasakyan o lifestyle . Pero parati nating paalalahanan ang ating saril na hindi dapat magbago ang ating pag-uugali.

We just need to be reminded where we started and we will not get to where we are if not for the people who helped and believed in us. We need also to be reminded that it was God who gave us the ability and granted us the opportunity. Kung ito ay ipinagkaloob sa ating ng Diyos, kaya rin niyang bawiin ito.

THINK. REFLECT. APPLY.

Kamustahin natin ang ating sarili, kung ikukumpara natin ang ating sarili sa dati, nag-level up na ba ang iyong buhay?
Kamusta naman, pareho ka pa rin ba ng dati o may nararamdaman ka ng iba?
Marunong ka bang magbalik tanaw at magpasalamat sa mga taong tumulong sa iyo at lalo na ang Diyos na ipinagkatiwala sa iyo ang tagumpay?

Sana nakatulong itong maikling blog na ito sa pagiging isang matagumpay na hindi HAMBOG kundi HUMBLE na tao.

Ang-Pera-Hindi-Kayang-Baguhin-ang-Tao-Pero-ang-Pera-kayang-ilabas-ang-tunay-niyang-pagkatao

Comments (0)

Smart Money Habits vs. Poor Money Habits

Hi there, Mr. Chink Positive here.

I have recently released a book entitled Raising Up Moneywise Kids. If you haven’t checked it out yet, you can do so here.

Now, feel free to download my free guide on how to know smart money habits from poor money habits, which I believe can help you not just in raising moneywise kids, but also in your own financial disciplines and personal financial life. After all, your financial habits determine your financial life.
I want to read it!
FEATURED DOWNLOAD -

HOW I MADE MY 1ST MILLION

What if there was a book that gave you the opportunity to earn a million pesos? Will you grab the chance or will you let it pass you by?
The choice is in your hands.

Highly regarded businessman-turned-wealth-coach, Chinkee Tan, has more than a decade’s worth of business experience under his belt. Chinkee Tan has helped fifty Filipinos earn their first million and YOU can be the next one.
DOWNLOAD NOW
FEATURED DOWNLOAD -

For richer & For Poorer

No one wants to stay poor and penniless. There are lots of books out there that talk about just that – getting rich and getting rich fast. Books authored by successful businessmen and motivational speakers that try to convince us that their advice is the best way to get rich. Becoming a millionaire has become one of the main goals of most people.

I’ve found that, while ther is no fool-proof way to get rich, there are some principles that we can learn that will definitely increase our chances of getting rich. My goals in writing this book are to Inform, Educate, and Motivate. Finally, it is also my goal to Disturb you.
DOWNLOAD NOW
FEATURED DOWNLOAD -

TILL DEBT DO US PART

RENEW and Change your mindset to chink positive 
REFOCUS your PERSPECTIVE to look at the positive not on the negative. 
OVERCOME trials, hardships, failures, challenges or even depression. 
Change your old habit into a NEW HABIT for a NEW YOU 
Create your VISION, your STRATEGY and your ACTION PLAN to turn your dreams into a reality. 
To be INSPIRE and be EMPOWERED so that you also inspire and empower others.
DOWNLOAD NOW
FEATURED DOWNLOAD -

SECRETS OF THE RICH AND SUCCESSFUL

Let’s face it, everyone wants to become rich. Some have even dedicated their lives to pursue riches, making it part of their lifelong dream.

But here’s one important thing we need to understand: money is just a means to something, but it is never the end. In other words, money is merely a tool to buy something.
DOWNLOAD NOW
GET YOUR VIDEO NOW!

Enter your email address below and we'll send you your video through your email.
GET ME THE VIDEO!
We promise we will never spam you. We hate spam