Single Blog

Why Should We Forgive 70 x 7 Times?

Mas Masarap na ang Magpatawad Kaysa Ikaw ang Pinapatawad

“What!!! Ako na nga ang na-offend, ako pa ang magpapatawad?”
Yes, Jesus gave this command to His disciple, Peter, and also to all who who follow and love Him.

“Then Peter came and said to Him, ‘Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Up to seven times?’ Jesus said to him, ‘I do not say to you, up to seven times, but up to seventy times seven.'” — Matthew 18:21-22Siguro ang pinakamahirap na math problem sa buong daigdig ay ang 70 x 7. Bakit?
Because we are asked to actually forgive yung mga taong nanakit sa atin ng 490 times! Wow!

“Chinkee yung magpatawad nga lang ng isang beses o kahit ng tatlong beses ang hirap-hirap na eh, 70 x 7 pa kaya? Baka naman mamihasa sya kapag lagi kong siyang patatawarin?”

Yan siguro ang mga linyang tumatakbo sa isip mo ngayon.
Ang magpatawad ay isa sa pinakamahirap na pwedeng gawin ng kahit sino man. Napakahirap patawarin ang mga taong nanakit sa atin, lalo na kung ilang beses na itong nauulit at parang hindi naman nagsisisi.

Gusto niyo bang malaman kung bakit iniuutos sa atin ito ng Diyos?

Kung gusto natin maunawaan kung ano ba ang tunay na kahulugan nito, we need to learn how to read it not by the letter of the law, but through the spirit of the law.

NOT FOR THE OFFENDER’S SAKE
Ang magpatawad ay hindi iniuutos sa atin ng Diyos para tayo ay maabuso, mapagsamantalahan at maging martyr. Hindi niya sinasangayunan ang naka-offend sa atin na tama lang na saktan tayo, at tayo naman ay magpatawad. The act of forgiving is not for the benefit of the offender or yung nakasakit sa atin.

FOR THE OFFENDED SAKE
On the other hand, God???s command to forgive is for the benefit of the person na na-offend. Ito ay inutos sa atin ng Diyos para sa ating kapakanan. Paano?

Kailangan natin matutong magpatawad para tayo ay MA-RELEASE sa EMOTIONAL and MENTAL STRESS na dala ng sama ng loob. God wants to give us peace. He promised that He wants to give us life to the fullest. We cannot live a peaceful and fulfilled life kung tayo ay nabubuhay with unforgiveness in our heart.

This is the reason why God wants us to forgive not only 7 times but 70×7 times, not for the offender’s sake but for OUR PERSONAL SAKE.

Sana naliwanagan ka na kapatid, at tunay mo na naintindihan at naunawan ang tunay na kahulugan ng sinabi ni Diyos na magpatawad ng 7-x7.

THINK. REFLECT. APPLY

Ikaw, handa ka na ba magpatawad?
Handa ka na ba ma-release sa iyong mental and emotional pain, and stress na dala ng sama ng loob sa kapwa mo?
Handa ka na ba magpatawad ng 70×7?

Comments (0)

Get Coached by Chinkee Tan From Wherever You Are!

DOWNLOAD THE APP NOW!
close-link