Single Blog

What To Do When You Make A Mistake

Aminin Mo Na Ang Iyong Pagkakamali Para Makapag Move On

Nagkamali ka na ba sa iyong buhay?
Naniniwala naman ako na lahat naman tayo ay nagkakamali.
So the issue is not the mistake, but what we do with our mistake?

Yes, whether we admit it or not, we do something with our mistakes. Allow me to show you the three possible things we do with our mistakes.

1st CHOICE: COVER UP OR HIDE
Kahit “normal” lang ang magkamali, hindi pa din natin madaling matanggap ang sarili nating pagkakamali.

May ibang tao na hangga’t pwedeng maitago ang maling nagawa, ibabaon talaga sa lupa.

Ang thinking ay, “Hindi naman malalaman ng iba.” Kaya nung may nabangga sa parking habang paalis na, mas lalo pang nagmadali na makaalis para walang makaalam na siya ang nakabangga.

Dahil sa pagtatago, may mga pumipili ng . . .

2nd CHOICE: LIE
Sa kakapilit na maitago ang pagkakamali, kasunod talaga ang pagsisinungaling.

Pagdating sa bahay, nakita ni misis ang bangga sa inyong sasakyan. Tatanungin niya kung saan ito nabangga at ganito ang press release mo, “Naku, pagdating ko sa parking, yan na ang nadatnan ko.”

Dahil ayaw mahuli na nakagawa ng pagkakamali, nakakabuo na ng fictional story. Kapag ang pinili natin ay ang first option, hindi natin namamalayan na para lang maitago ang pagkakamali, kailangan nating tabunan ito ng mala-bundok na kasinungalingan.

Mahirap ang ganung option dahil magiging burden yun sa atin. Kaya para sa akin, the best option is the . . .

3rd CHOICE: ADMIT
Let’s use Steve Harvey’s experience as an example. He had a choice na huwag nang bumalik sa stage.

Pwedeng nagtago na lang siya sa backstage at sabihin sa management na hindi niya kayang humarap sa publiko para sabihin na nagkamali siya.

He had the option na magsinungaling at ipasa ang sisi sa ibang tao. Pwede siyang gumawa ng kwento to “save” himself sa kahihiyan na maaari niyang kaharapin.

Pero as we all know, he admitted his mistake, in front of approximately billions of viewers.

Sa isang tao nga mahirap nang aminin ang pagkakamali, sa harap pa kaya ng napakaraming tao?

But Steve Harvey became a very good example kung paano i-handle ang isang pagkakamali. He admitted his mistake and apologized for it. There will still be CONSEQUENCES pero ang importante ay hindi siya nahihirapan kung paano makapagtago at mamuhay na lang sa kasinungalingan.

The choice is ours to make. And every time we commit a mistake, we have to choose the best option to correct it. Will we choose what’s best for us today? Or will we choose what’s best for the rest of our lives?

THINK. REFLECT. APPLY.

Kung recently ay may nagawa kang pagkakamali, ano ang gagawin mo about it?
Will your choice of action have a good effect in the long run?
Anong natutunan mo sa pagkakamaling nagawa mo?

If you have many plans and goals in life but do not know where and how to start. If you want to know more and learn on how you can create a plan and a strategy.

I want to invite you to my very first public meeting on January 16, 2016 (9AM-5PM)

3rd Floor Eastwood
3F, Units 3A-3F, City Walk 2, Eastwood City

READY SET GOAL
“The Power of Goal Getting”

Ready Set Goal Web Banner

In this session you will learn:
Why do we need a Goal?
Why do we people never reach their Goals?
How can you set Realistic Goals?
How to Identify and Prioritize your Goals?
How to Hit your Financial Goals this 2016?

For more info, please visit http://readysetgoal.info or call this number 0920-949-4975

Comments (0)

Smart Money Habits vs. Poor Money Habits

Hi there, Mr. Chink Positive here.

I have recently released a book entitled Raising Up Moneywise Kids. If you haven’t checked it out yet, you can do so here.

Now, feel free to download my free guide on how to know smart money habits from poor money habits, which I believe can help you not just in raising moneywise kids, but also in your own financial disciplines and personal financial life. After all, your financial habits determine your financial life.
I want to read it!
FEATURED DOWNLOAD -

HOW I MADE MY 1ST MILLION

What if there was a book that gave you the opportunity to earn a million pesos? Will you grab the chance or will you let it pass you by?
The choice is in your hands.

Highly regarded businessman-turned-wealth-coach, Chinkee Tan, has more than a decade’s worth of business experience under his belt. Chinkee Tan has helped fifty Filipinos earn their first million and YOU can be the next one.
DOWNLOAD NOW
FEATURED DOWNLOAD -

For richer & For Poorer

No one wants to stay poor and penniless. There are lots of books out there that talk about just that – getting rich and getting rich fast. Books authored by successful businessmen and motivational speakers that try to convince us that their advice is the best way to get rich. Becoming a millionaire has become one of the main goals of most people.

I’ve found that, while ther is no fool-proof way to get rich, there are some principles that we can learn that will definitely increase our chances of getting rich. My goals in writing this book are to Inform, Educate, and Motivate. Finally, it is also my goal to Disturb you.
DOWNLOAD NOW
FEATURED DOWNLOAD -

TILL DEBT DO US PART

RENEW and Change your mindset to chink positive 
REFOCUS your PERSPECTIVE to look at the positive not on the negative. 
OVERCOME trials, hardships, failures, challenges or even depression. 
Change your old habit into a NEW HABIT for a NEW YOU 
Create your VISION, your STRATEGY and your ACTION PLAN to turn your dreams into a reality. 
To be INSPIRE and be EMPOWERED so that you also inspire and empower others.
DOWNLOAD NOW
FEATURED DOWNLOAD -

SECRETS OF THE RICH AND SUCCESSFUL

Let’s face it, everyone wants to become rich. Some have even dedicated their lives to pursue riches, making it part of their lifelong dream.

But here’s one important thing we need to understand: money is just a means to something, but it is never the end. In other words, money is merely a tool to buy something.
DOWNLOAD NOW
GET YOUR VIDEO NOW!

Enter your email address below and we'll send you your video through your email.
GET ME THE VIDEO!
We promise we will never spam you. We hate spam