Single Blog

Unlimited Problems

YOU MAY HAVE UNLIMITED PROBLEMS BUT GOD PROVIDES UNLIMITED GRACE

Unlimited text!
Unlimited rice!
Unlimited income!

Ang saya, diba?

How about unlimited problems?

Sino ba naman sa atin ang hindi dumadanas ng problema? Kahit ang mga mayayaman, sikat na personalities, at successful businessmen ay dumaranas ng samu???t-saring mga problema. Kahit ako ay hindi exempted sa pagkakaroon ng problema. Mga problema na tila ba naka-unli kasi parang hindi nauubos, matapos man ang isa, may kasunod na naman.

Sinasabi ko sayo kapatid, hangga???t humihinga ka at nabubuhay sa mundong ito, makakaranas at makakaranas ka ng iba???t ibang klaseng problema. These problems have purposes. Some of it will test our faith, mold our characters, challenge our strengths, teach us lessons, make us better as a person and more. Nasa sa atin ang choice when it comes to responding to these problems.

Gusto kong malaman mong hindi ka nag-iisa. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang pinagdadaanan. Kung ikaw ay kasalukuyang dumaranas ng matinding problema ngayon, ito ang gawin mo:

DAANAN MO LANG

Don???t dwell on the negative feeling. Move on and don???t look back. Focus on your goal and do not dwell on your past. Lakad lang ng lakad, makakarating ka rin sa final destination mo.

CHOOSE TO BE HAPPY

Anong ginagawa ng mga bata kapag umuulan? Sumasayaw at naliligo sila! Huwag ka ng magmukmok, magmaktol at sumimangot. Happiness is a CHOICE. Sayawan mo nalang ang mga problema mo. Face it with joy and courage knowing that GOD is with you in every season of your life.

TRUST GOD

Ipagkatiwala mo sa Diyos ang lahat. He promised us the He will never leave us nor forsake us. Iiwanan ka ng lahat pero ang Dios never kang iiwanan. Bumitaw ka man sa Kanya, He will never let go of your hand. Be still and know that He is in control. He will make a way when there seems to be no way. Tiwala lang. Sasamahan ka Niya sa mga pinagdadaanan mo.

Kung unlimited ang mga problems mo, unlimited din naman ang grasya at lakas ng Diyos para mapagtagumpayan mo ang mga ito!

THINK. REFLECT. REPLY.

Anong problema ang dinaranas mo ngayon?
Paano mo hinaharap ang mga problema mo?
Nagtitiwala ka ba sa Diyos na hindi ka Niya pababayaan?

Comments (0)

Get Coached by Chinkee Tan From Wherever You Are!

DOWNLOAD THE APP NOW!
close-link