Single Blog

Sino Ba ang Tunay na Kontrabida?

May mga kakilala ka bang mga kontrabida sa buhay????Wala na silang ibang ginawa kung hindi sirain yung araw mo,???at sabihin sa iyo na hindi mo na kaya?

“Anyway, nahihirapan ka na, buti pa ay mag-quit ka na!”
“Bakit mo ba pinapagod ang iyong sarili, eh wala namang mangyayari.”
“Niloloko mo lang ang sarili mo!”

Kung ang tanong mo ay kung sino yun????Allow me to introduce you to…YOURSELF.

Alam mo ba na ang pinakaunang KONTRABIDA natin sa buhay ay hindi ang mga taong nakapaligid sa atin at hindi yung mga taong di naniniwala sa atin at lalo na hindi ang ating mga magulang at biyenan.

ANG PINAKAUNANG KONTRABIDA NATIN SA ATING BUHAY AY WALANG IBA KUNG HINDI ANG ATING SARILI.

Madalas na hindi tayo naniniwala sa ating sarili. ???We have the tendency to look down on ourselves. ???Minsan pa nga pinagsasabihan pa natin ang sarili natin ng mga masasamang words tulad ng??????

“Ang tanga-tanga mo talaga.”
“Mabilis ka kasi lokohin.”
“Ang malas-malas ko talaga.”???
“Wala na talagang mangyayari sa akin.”
“Hindi naman ako magtatagumpay.”

Gusto mo na ba itong mabago?
???Gusto mo na bang magtagumpay sa iyong buhay????
Pagod na pagod ka na ba sa sitwasyon mo?

THINK POSITIVE
???Huwag mong kumbinsihin ang iyong sarili na hindi ka magwawagi. Bakit hindi mo baguhin ang iyong mindset at pakikitungo sa iyong sarili.

So imbis na iniisip mo na ito ay mahirap, bakit hindi mo isipin na pwede mo itong gawan ng paraan.???Imbis na iniisip mo na ito ay mabibigo, bakit hindi mo isipin na pwede itong magtagumpay.???Imbis na iniisip mo na hindi mo alam, bakit hindi mo kumbinsihin ang iyong sarili na pwede mo pa itong pag-aralan.

TALK POSITIVE
???Huwag mo rin siraan ang iyong sarili. Dapat kang matuto na i-build up and iyong sarili sa pamamagitan ng mga tamang pananalita.

Imbis na sabihin mo na, “Hindi mo na kaya.”
???Sabihin mo na, “Kakayanin ko!”

Imbis na sabihin mo na, “Aayaw na ako.”???
Sabihin mo na, “Tatapusin ko ito!”

Imbis na sabihin mo na, “Nakakatakot ito.”
Sabihin mo na, “Lalakasan ko ang loob ko!”

Speak life into the situation, not death.

BE POSITIVE
???Huwag ka rin mabilis na panghinaan ng loob. Wala pang nagtatagumpay na hindi dumadaan sa kabiguan. Kaya kahit anong mangyari, maganda man o hindi. Makabenta ka man o hindi. Umoo man o hindi yung kliyente. Sumagot ng matamis na “oo” o isang mapait na hindi… dapat huwag kang susuko at aayaw.

Unawain at tanggapin na lahat ay dumadaan sa ganitong proseso.
???Kahit may nag-nega na sa iyo, CHINK POSITIVE PA RIN.
???Kahit wala na mga taong naniniwala sa iyo, CHINK POSITIVE PA RIN.???
Kahit feeling mo na ikaw na lang tanging tao ang natitira, CHINK POSITIVE PA RIN.

Huwag na huwag mong pahintulutan na matalo ka ng sitwasyon at nang sarili mo, para sabihin sa iyo at kumbinsihin ka na itigil ang iyong ginagawa.

Maniwala ka. Darating ang araw na makakamit mo rin ang ninanais mo.

THINK. REFLECT. APPLY.

Ano ang natutunan mo sa blog na ito????Ano ang na-realize mo????Sino ba ang tunay na kontrabida ba sa ating buhay?

Think Positive Talk Positive Be Positive

Comments (0)

Smart Money Habits vs. Poor Money Habits

Hi there, Mr. Chink Positive here.

I have recently released a book entitled Raising Up Moneywise Kids. If you haven’t checked it out yet, you can do so here.

Now, feel free to download my free guide on how to know smart money habits from poor money habits, which I believe can help you not just in raising moneywise kids, but also in your own financial disciplines and personal financial life. After all, your financial habits determine your financial life.
I want to read it!
FEATURED DOWNLOAD -

HOW I MADE MY 1ST MILLION

What if there was a book that gave you the opportunity to earn a million pesos? Will you grab the chance or will you let it pass you by?
The choice is in your hands.

Highly regarded businessman-turned-wealth-coach, Chinkee Tan, has more than a decade’s worth of business experience under his belt. Chinkee Tan has helped fifty Filipinos earn their first million and YOU can be the next one.
DOWNLOAD NOW
FEATURED DOWNLOAD -

For richer & For Poorer

No one wants to stay poor and penniless. There are lots of books out there that talk about just that – getting rich and getting rich fast. Books authored by successful businessmen and motivational speakers that try to convince us that their advice is the best way to get rich. Becoming a millionaire has become one of the main goals of most people.

I’ve found that, while ther is no fool-proof way to get rich, there are some principles that we can learn that will definitely increase our chances of getting rich. My goals in writing this book are to Inform, Educate, and Motivate. Finally, it is also my goal to Disturb you.
DOWNLOAD NOW
FEATURED DOWNLOAD -

TILL DEBT DO US PART

RENEW and Change your mindset to chink positive 
REFOCUS your PERSPECTIVE to look at the positive not on the negative. 
OVERCOME trials, hardships, failures, challenges or even depression. 
Change your old habit into a NEW HABIT for a NEW YOU 
Create your VISION, your STRATEGY and your ACTION PLAN to turn your dreams into a reality. 
To be INSPIRE and be EMPOWERED so that you also inspire and empower others.
DOWNLOAD NOW
FEATURED DOWNLOAD -

SECRETS OF THE RICH AND SUCCESSFUL

Let’s face it, everyone wants to become rich. Some have even dedicated their lives to pursue riches, making it part of their lifelong dream.

But here’s one important thing we need to understand: money is just a means to something, but it is never the end. In other words, money is merely a tool to buy something.
DOWNLOAD NOW
GET YOUR VIDEO NOW!

Enter your email address below and we'll send you your video through your email.
GET ME THE VIDEO!
We promise we will never spam you. We hate spam