Single Blog

Sino Ang Pipiliin Mong Kandidato Ngayong Eleksyon 2016? (Tagalog)

let us pray for a leader

Madalas ako matanong online and offline, kung sino ang iboboto ko. Rather than telling you outright kung sino ang personal choice ko, I would rather share with you kung ano ang naging batayan ko sa pagpili ng pinuno.

This blog is in no way meant to change your personal choice sa iyong pinuno, but since we are choosing a leader to lead our country for the next six years, let us ask the question, ano nga ba ang mga qualifications ng mga magagaling na pinuno?

Let???s look at two of the most successful leaders in the Bible.

THE RIGHT HEART / ANG TAMANG PUSO

Unahin muna natin si Haring David, siya yung pumatay kay Goliath.

Psalms 78:72
“And David shepherded them with integrity of heart; with skillful hands he led them.”

I believe that integrity of the heart is the first qualification ng isang pinuno. Ano ba ang tunay na intensyon mo kaya gusto mong mamuno? Para ba tumulong o para manlamang? Para ba maging makapangyarihan o para gamitin ito para sa kapakanan ng iba? Para ba magpayaman o para tulungan ang mamayan na yumaman?

Ang puso ang nagdidikta kung ano ang gagawin sa kanilang buhay, kaya importante na ang taong iyon ay may tamang puso from start to finish. Kasi madalas din na ang tao ay may magandang puso sa simula, pero sa kalaunan, nabubulag at nako-corrupt din ang kanilang puso.

I do believe to become a good leader, they should make decisions that will benefit the majority not the minority.

Hindi dapat makasarili, kundi makatao.

Leaders should make decisions that will improve and enrich the lives of many.

THE RIGHT MIND / ANG TAMANG KARUNUNGAN

Sundan naman natin si Haring Solomon ang pinakamatalinong hari sa balat ng lupa. Noong nabigyan siya ng pagkakataon na mamuno at bigyan ng isang hiling sa Diyos. Ano ang kanyang hiniling? Hindi kayamanan, kapangyarihan kung hindi dunong or wisdom.

1 Kings 3:9
“Please make me wise and teach me the difference between right and wrong. Then I will know how to rule your people. If you don???t, there is no way I could rule this great nation of yours.”

Hindi lang naman tama ang puso pero kulang naman sa kaalaman. Importante din ang kung ano ang nalalaman ng isang pinuno. Kahit maganda ang intensyon, kung mali naman ang diskarte dahil sa walang alam, ay magiging mali pa rin.

THE RIGHT SKILLS / ANG TAMANG GAWA

Mabalik tayo kay Haring David.

Psalms 78:72
“And David shepherded them with integrity of heart; with skillful hands he led them.”

A leader must also have skill, at makikita ito sa kanyang mga ginagawa o nagawa na. Hindi rin naman sapat na maganda ang puso at may kaalaman, pero wala naman ginagawa (walang political will). Hindi lang dapat puro pangako, pero ito ay napapako.

Leaders should make tough decisions no matter how unpopular it maybe.

Ang pagiging pinuno ay hindi isang popularity contest, it is about ano ang tama at dapat gawin.

Bilang pangwakas, kung tayo ay mag papasiya kung sino ang pinuno na ating pipiliin, piliin po sana natin ang isang pinuno ayon sa kung ano ang KAILANGAN at NARARAPAT sa ATING PANAHON.

Tignan natin maiigi at suriin kung ano ba ang kailangan ng ating Inang Bayan at hindi kung sino lang ang feel natin; hindi kung saan tayo makikinabang; hindi kung sino ang popular at pwedeng manalo.

Maging matalino tayo sa ating pagpili!

Huwag na tayong makinig sa mga sabi-sabi, tignan na lang po natin ang kanilang mga nagawa.

Kaya nga may kasabihan, hindi ko pwede husgahan ang isang puno, pero pwede ko husgahan kung ano ang bunga. Kung sinabi mo na ikaw ay isang orange tree at ang tumubo sa iyo ay apple, hindi ka orange, apple ka. Ganoon din, kung sinabi mo ay may nagawa ka na para sa inang bayan, huwag natin tignan kung ano ang kanilang ipinapangako, husgahan mo siya ayon sa kung ano na ang kanilang ginawa o nagawa.

Let us pray for a leader who will have the:
RIGHT HEART / TAMANG PUSO
RIGHT MIND / TAMANG KARUNUNGAN
RIGHT SKILLS / TAMANG GAWA

Comments (0)

Smart Money Habits vs. Poor Money Habits

Hi there, Mr. Chink Positive here.

I have recently released a book entitled Raising Up Moneywise Kids. If you haven’t checked it out yet, you can do so here.

Now, feel free to download my free guide on how to know smart money habits from poor money habits, which I believe can help you not just in raising moneywise kids, but also in your own financial disciplines and personal financial life. After all, your financial habits determine your financial life.
I want to read it!
FEATURED DOWNLOAD -

HOW I MADE MY 1ST MILLION

What if there was a book that gave you the opportunity to earn a million pesos? Will you grab the chance or will you let it pass you by?
The choice is in your hands.

Highly regarded businessman-turned-wealth-coach, Chinkee Tan, has more than a decade’s worth of business experience under his belt. Chinkee Tan has helped fifty Filipinos earn their first million and YOU can be the next one.
DOWNLOAD NOW
FEATURED DOWNLOAD -

For richer & For Poorer

No one wants to stay poor and penniless. There are lots of books out there that talk about just that – getting rich and getting rich fast. Books authored by successful businessmen and motivational speakers that try to convince us that their advice is the best way to get rich. Becoming a millionaire has become one of the main goals of most people.

I’ve found that, while ther is no fool-proof way to get rich, there are some principles that we can learn that will definitely increase our chances of getting rich. My goals in writing this book are to Inform, Educate, and Motivate. Finally, it is also my goal to Disturb you.
DOWNLOAD NOW
FEATURED DOWNLOAD -

TILL DEBT DO US PART

RENEW and Change your mindset to chink positive 
REFOCUS your PERSPECTIVE to look at the positive not on the negative. 
OVERCOME trials, hardships, failures, challenges or even depression. 
Change your old habit into a NEW HABIT for a NEW YOU 
Create your VISION, your STRATEGY and your ACTION PLAN to turn your dreams into a reality. 
To be INSPIRE and be EMPOWERED so that you also inspire and empower others.
DOWNLOAD NOW
FEATURED DOWNLOAD -

SECRETS OF THE RICH AND SUCCESSFUL

Let’s face it, everyone wants to become rich. Some have even dedicated their lives to pursue riches, making it part of their lifelong dream.

But here’s one important thing we need to understand: money is just a means to something, but it is never the end. In other words, money is merely a tool to buy something.
DOWNLOAD NOW
GET YOUR VIDEO NOW!

Enter your email address below and we'll send you your video through your email.
GET ME THE VIDEO!
We promise we will never spam you. We hate spam