Single Blog

Our Character Matters

CHARACTER IS MORE PRECIOUS THAN RICHES

Kung ikaw ang papipiliin, ano ang mas gusto mo: ang taong magaling o ang taong mapagkakatiwalaan?
Sabi nga nila kahit gaano ka-talentado o kaganda ang isang tao, pero kung hindi mapagkakatiwalaan…parang hindi pa rin sya masarap kasama, hindi pa rin sya kahanga-hanga, mahirap pa rin siyang mahalin. Bakit? Because character matters.

Wala namang perpektong tao.
Lahat tayo ay may kahinaan at may kailangang i-improve sa ating mga sarili.
Nagkakamali tayo at kung minsan, ay sumasablay. But at the end of the day, we have a choice.

May choice ka na…

Magpapakatamad ba ako o magpapakasipag?
Magsasalita ba ako ng hindi maganda sa aking kapwa o mananahimik nalang?
Magmamataas ba ako o magpapakumbaba?
Mambabastos ba ako o gagalang ng aking kapwa?
Magtatanim ba ako ng sama ng loob o magpapatawad?
Mandaraya ba ako o magiging patas?
Mangungupit ba ako o magpapaalam?
Magsisinungaling ba ako o magiging tapat?
Maninisi ba ako o aakuin ang responsibilidad ko?
Magiging sakim ba ako o magiging mapagbigay?

My point here is that we always have a choice.
Huwag nating sabihin o kumbinsihin ang ating mga sarili na, “Chinkee, wala akong choice! Napilitan lang ako. Kung ikaw ang nasa katayuan ko, maiintindihan mo rin ako.”

I may not be going through what you’re going through right now. But…
We all have a choice to do what is right or wrong.
We all have a choice to do what is good or bad.
We all have a choice to do what is convenient or characteristic.
We can choose our character.

Sasabihin ko sa iyo, hindi aksidente na nabasa mo itong blog na ito.
May mensaheng pinadadala sa iyo ang Diyos through this blog.

Kaya pag-isipan mo muna ng mabuti.
Baka lang pagsisihan mo ito later.

So bago ka pa tuluyang mag-decide at umoo…

THINK. REFLECT. APPLY.

May masasaktan ba sa desisyon mong ito?
Makikinabang ka nga, pero na-compromise mo na ba ang values mo?
Ano kaya ang mangyayari kung malaman ng iba itong gagawin mo?

Comments (0)

Smart Money Habits vs. Poor Money Habits

Hi there, Mr. Chink Positive here.

I have recently released a book entitled Raising Up Moneywise Kids. If you haven’t checked it out yet, you can do so here.

Now, feel free to download my free guide on how to know smart money habits from poor money habits, which I believe can help you not just in raising moneywise kids, but also in your own financial disciplines and personal financial life. After all, your financial habits determine your financial life.
I want to read it!
FEATURED DOWNLOAD -

HOW I MADE MY 1ST MILLION

What if there was a book that gave you the opportunity to earn a million pesos? Will you grab the chance or will you let it pass you by?
The choice is in your hands.

Highly regarded businessman-turned-wealth-coach, Chinkee Tan, has more than a decade’s worth of business experience under his belt. Chinkee Tan has helped fifty Filipinos earn their first million and YOU can be the next one.
DOWNLOAD NOW
FEATURED DOWNLOAD -

For richer & For Poorer

No one wants to stay poor and penniless. There are lots of books out there that talk about just that – getting rich and getting rich fast. Books authored by successful businessmen and motivational speakers that try to convince us that their advice is the best way to get rich. Becoming a millionaire has become one of the main goals of most people.

I’ve found that, while ther is no fool-proof way to get rich, there are some principles that we can learn that will definitely increase our chances of getting rich. My goals in writing this book are to Inform, Educate, and Motivate. Finally, it is also my goal to Disturb you.
DOWNLOAD NOW
FEATURED DOWNLOAD -

TILL DEBT DO US PART

RENEW and Change your mindset to chink positive 
REFOCUS your PERSPECTIVE to look at the positive not on the negative. 
OVERCOME trials, hardships, failures, challenges or even depression. 
Change your old habit into a NEW HABIT for a NEW YOU 
Create your VISION, your STRATEGY and your ACTION PLAN to turn your dreams into a reality. 
To be INSPIRE and be EMPOWERED so that you also inspire and empower others.
DOWNLOAD NOW
FEATURED DOWNLOAD -

SECRETS OF THE RICH AND SUCCESSFUL

Let’s face it, everyone wants to become rich. Some have even dedicated their lives to pursue riches, making it part of their lifelong dream.

But here’s one important thing we need to understand: money is just a means to something, but it is never the end. In other words, money is merely a tool to buy something.
DOWNLOAD NOW
GET YOUR VIDEO NOW!

Enter your email address below and we'll send you your video through your email.
GET ME THE VIDEO!
We promise we will never spam you. We hate spam