Single Blog

MY 1ST BLOG IN TAGALOG! MANINDIGAN KA!

Napakahirap magtrabaho kung alam mo na ang mga taong pinagtratrabuhan mo at kasama mo ay hindi naniniwala sa iyong kakayahan. Para kang dumadaan sa butas ng karayom upang matuwa lang sila sa iyo. Napakataas ng kanilang expectation na minsan mukhang napakaimposible mong maabot. Madalas silang nakatuon sa mga pagkakamali kaysa sa mga tama na iyong nagawa. De numero lahat ang galaw mo dahil natatakot ka na magkamali, parang bagang ikaw ay ay naglalakad sa mga itlog na pwedeng mabasag kahit ano mang oras. Ingat na ingat ka sa lahat ng iyong ginagawa! Nangangamba sa bawat hakbang na ikaw ay magkakamali at mapapagalitan. Napakahirap ng sitwasyon kung ang ganoon and working environment mo. Kung nararamdaman mo ang pakiramdam na ito dati o ngayon, hindi ka nag-iisa.

Kailangan natin maunawan na tayo ay hindi magiging biktima, kung hindi magpapabiktima. Dahil may kasabihan na ???Walang mabibiktima kung walang magpapabiktima.??? Huwag tanggapin na ito na ang itinadhana ng Diyos sa iyong buhay. Ito ay isang malaking kasinungalingan, may choice ka! May karapatan ka na mamili kung gusto mo magpaalipin o maging malaya. Magpaalipin kung tatanggapin mo na ganito ka mabuhay at ganito ka din mamatay. Magiging malaya kung maniniwala ka na puede kang mamili ng ibang trabaho o landas upang mababago at ikauunlad ng iyong buhay. Huwag tayong magpaalipin sa kasinungalingan at maniwala na wala ka nang pag-asa. Yan ang gusto gawin ng demonyo sa ating buhay, na tayo ay maging alipin at hindi na makaahon sa ating buhay.

Lumaban ka at manindigan! Maniwala muli sa iyong sarili! Manampalataya sa Diyos! At piliin na bagong landas, piliin na makatrabaho ang mga taong naniniwala sa iyong abilidad at kakayahan. Hanapin ang mga taong naniniwala sa iyo na tumitingin sa mga tama mong ginagawa kaysa sa mga maling ginagawa. Paligiran mo ang iyong sarili na magbibigay sa iyo ng lakas ng loob at hindi pahihinain ang iyong loob. Mga taong na nagbibigay ng inspirasyon at hindi nagnanakaw ng iyong mga pangarap. Ikaw ay nilikha ng Diyos upang magtagumpay para makamit mo ang iyong pangarap. Huwag hayaan na gamitin ka na parang basahan, na pag wala ng silbi ay tinatapon na lang sa basura. Lumaban ka at maniwala muli sa sarili at manampalataya sa Diyos na habang may buhay ay may pag-asa!

Comments (0)

Smart Money Habits vs. Poor Money Habits

Hi there, Mr. Chink Positive here.

I have recently released a book entitled Raising Up Moneywise Kids. If you haven’t checked it out yet, you can do so here.

Now, feel free to download my free guide on how to know smart money habits from poor money habits, which I believe can help you not just in raising moneywise kids, but also in your own financial disciplines and personal financial life. After all, your financial habits determine your financial life.
I want to read it!
FEATURED DOWNLOAD -

HOW I MADE MY 1ST MILLION

What if there was a book that gave you the opportunity to earn a million pesos? Will you grab the chance or will you let it pass you by?
The choice is in your hands.

Highly regarded businessman-turned-wealth-coach, Chinkee Tan, has more than a decade’s worth of business experience under his belt. Chinkee Tan has helped fifty Filipinos earn their first million and YOU can be the next one.
DOWNLOAD NOW
FEATURED DOWNLOAD -

For richer & For Poorer

No one wants to stay poor and penniless. There are lots of books out there that talk about just that – getting rich and getting rich fast. Books authored by successful businessmen and motivational speakers that try to convince us that their advice is the best way to get rich. Becoming a millionaire has become one of the main goals of most people.

I’ve found that, while ther is no fool-proof way to get rich, there are some principles that we can learn that will definitely increase our chances of getting rich. My goals in writing this book are to Inform, Educate, and Motivate. Finally, it is also my goal to Disturb you.
DOWNLOAD NOW
FEATURED DOWNLOAD -

TILL DEBT DO US PART

RENEW and Change your mindset to chink positive 
REFOCUS your PERSPECTIVE to look at the positive not on the negative. 
OVERCOME trials, hardships, failures, challenges or even depression. 
Change your old habit into a NEW HABIT for a NEW YOU 
Create your VISION, your STRATEGY and your ACTION PLAN to turn your dreams into a reality. 
To be INSPIRE and be EMPOWERED so that you also inspire and empower others.
DOWNLOAD NOW
FEATURED DOWNLOAD -

SECRETS OF THE RICH AND SUCCESSFUL

Let’s face it, everyone wants to become rich. Some have even dedicated their lives to pursue riches, making it part of their lifelong dream.

But here’s one important thing we need to understand: money is just a means to something, but it is never the end. In other words, money is merely a tool to buy something.
DOWNLOAD NOW
GET YOUR VIDEO NOW!

Enter your email address below and we'll send you your video through your email.
GET ME THE VIDEO!
We promise we will never spam you. We hate spam