Single Blog

Kain Now, Pulubi Later

BUSOG NGA ANG TIYAN GUTOM NAMAN ANG BULSA EASY LANG HUWAG KAIN NOW PULUBI LATER

Anong nararamdaman mo kapag nakakakita ka ng bagong restaurants?

“Uy, may bagong bukas na resto doon sa Makati. Ano, game?”
“Ayokong magbaon, kakahiya. Dami naman nabibilhan dito.”
“Subukan natin ang mga kainan doon, oh. Tapos, post natin sa Instagram.”

Ang saya-saya! Exciting! Ang sarap isa-isahin!

Sa lahat ng favorite hobbies nating mga Pinoy, isa na rito ang kumain!

Walang masama sa pag-enjoy, lalo na kapag may extrang pera ka naman para dito.

Masarap kasing kumain, eh. We???re adventurous and curious to try out new things. Kaya naman, kung anong bago at kung anong gusto natin depende sa trip, doon tayo dinadala ng mga paa natin.

Wala rin namang masama maging “Dora the Explorer” pagdating sa ganito o ‘yun bang, sumubok ng iba???t-ibang kainan. Pero kung nabubutas na ang bulsa mo at nasa-sacrifice na ang budget mo dahil dito, mukhang kailangan mo nang mag-slow down.

Ano ba ang mga kailangan nating tandaan para hindi tayo mamulubi?

SET A BUDGET.

Ano ba ang mga kadalasang nasa budget list natin? Nandito ang:

  • Transportation.
  • Food for the day.
  • Bayad sa upa.
  • Kuryente at tubig.

Tingnan mo, may lugar ba rito ang fancy meal o restaurant hopping? Kung wala, ibig sabihin, ang mga ginagastos at ginagalaw pala natin sa kakakain ay nakalaan para sa mga importanteng bagay na nasa listahan natin.

Kaya kung nagtataka ka kung bakit bigla itong nagkukulang, iyan ang dahilan.

If you really want to do this, save up for it first. Gawin mo itong motivation or reward for your hard work. Pwedeng every month or every other month, basta it???s an extra money.

BRING YOUR OWN BAON.

Bakit ba ayaw ng iba sa atin na magbaon?

“Ayoko! Ang laki-laki ko na, magbabaon pa ako?”
“Para naman akong kawawa niyan.”
“Nakakahiya, baka sabihin nilang wala akong pera.”

Una sa lahat, walang nakakaawa sa taong wais sa pera. Busog nga ang tiyan natin, pero gutom naman ang bulsa at savings natin dahil wala na itong laman. Hindi ba???t mas nakakahiya ‘yun?

MAKE TIME TO PREPARE FOR IT.

“Chinkee, wala akong panahon para magluto.”

Kung walang panahon, hanapan ng panahon. ‘Yung mga oras natin sa gabi na kinakalikot lang ang CP o nanunuod ng TV, use it to prepare your baon. Either you cook or gamitin mo ang ulam niyo that night as your baon for the next day.

Besides, walang mahirap at nakakapagod sa taong willing magtipid. I’m telling you, malaki ang maitatabi natin with this simple trick.

CHOOSE SOMETHING THAT IS BOTH AFFORDABLE AND ENJOYABLE.

Hindi porke’t nade-deprive tayo sa mga kainan na hindi kaya ng budget natin, it doesn???t mean na hindi na tayo pwedeng mag-enjoy. Kung minsan pa nga, mas masaya pa rin talaga sa pakiramdam kumain ng mura, pero masarap.

Try out restaurants that are newly-opened, less crowded, less visited, or mga soft opening pa lang because these are the ones that offer great deals.

Bago pa man sila magtaas ng presyo, natikman mo na at nakatipid ka pa.

JUST SAY NO.

Kung wala sa budget, say NO.
Kung hindi mo kaya, say NO.

Wala namang pumipilit sa atin. Kung tunay silang kaibigan, maintindihan nila. Challenge yourselves instead to find a cheaper, but delicious food options.

THINK. REFLECT. APPLY.

Mahilig ka bang mag-restaurant hopping?
Nauubos ba ang pera mo dahil dito?
How can you save and enjoy at the same time?

Comments (0)

Smart Money Habits vs. Poor Money Habits

Hi there, Mr. Chink Positive here.

I have recently released a book entitled Raising Up Moneywise Kids. If you haven’t checked it out yet, you can do so here.

Now, feel free to download my free guide on how to know smart money habits from poor money habits, which I believe can help you not just in raising moneywise kids, but also in your own financial disciplines and personal financial life. After all, your financial habits determine your financial life.
I want to read it!
FEATURED DOWNLOAD -

HOW I MADE MY 1ST MILLION

What if there was a book that gave you the opportunity to earn a million pesos? Will you grab the chance or will you let it pass you by?
The choice is in your hands.

Highly regarded businessman-turned-wealth-coach, Chinkee Tan, has more than a decade’s worth of business experience under his belt. Chinkee Tan has helped fifty Filipinos earn their first million and YOU can be the next one.
DOWNLOAD NOW
FEATURED DOWNLOAD -

For richer & For Poorer

No one wants to stay poor and penniless. There are lots of books out there that talk about just that – getting rich and getting rich fast. Books authored by successful businessmen and motivational speakers that try to convince us that their advice is the best way to get rich. Becoming a millionaire has become one of the main goals of most people.

I’ve found that, while ther is no fool-proof way to get rich, there are some principles that we can learn that will definitely increase our chances of getting rich. My goals in writing this book are to Inform, Educate, and Motivate. Finally, it is also my goal to Disturb you.
DOWNLOAD NOW
FEATURED DOWNLOAD -

TILL DEBT DO US PART

RENEW and Change your mindset to chink positive 
REFOCUS your PERSPECTIVE to look at the positive not on the negative. 
OVERCOME trials, hardships, failures, challenges or even depression. 
Change your old habit into a NEW HABIT for a NEW YOU 
Create your VISION, your STRATEGY and your ACTION PLAN to turn your dreams into a reality. 
To be INSPIRE and be EMPOWERED so that you also inspire and empower others.
DOWNLOAD NOW
FEATURED DOWNLOAD -

SECRETS OF THE RICH AND SUCCESSFUL

Let’s face it, everyone wants to become rich. Some have even dedicated their lives to pursue riches, making it part of their lifelong dream.

But here’s one important thing we need to understand: money is just a means to something, but it is never the end. In other words, money is merely a tool to buy something.
DOWNLOAD NOW
GET YOUR VIDEO NOW!

Enter your email address below and we'll send you your video through your email.
GET ME THE VIDEO!
We promise we will never spam you. We hate spam