Single Blog

Ikaw Ba Ay May Pinagdadaanan?

Instead of telling GOD you have a big problem tell your problem how big your GOD is

Nawalan ng mahal sa buhay…
Naluging negosyo…
Gumuhong mga pangarap…
Lubog sa utang…
May samaan ng loob sa pamilya…
Hindi makahanap ng trabaho…
Kulang ang tuition fee…
Disconnection notice ng Meralco…
May sakit na anak…

Yan at marami pang iba.
Lahat tayo ay may pinagdadaanan.

Hindi ka nag-iisa kapatid. Kung iniisip mong unfair ang buhay dahil parang sinolo mo na lahat ng problema, hindi yan totoo.

Kahit ang pinaka mayaman, pinaka magaling, pinaka maganda, pinaka matagumpay, pinaka sikat at pinaka matalino sa mundo ay may pinagdaanan at pinagdadaanan din.

Magkakaiba lang tayo ng level ng hirap sapagkat ito ay depende sa sitwasyon natin.

May mga taong mayaman, pero meron naman karamdaman.
May mga taong may kapangyarihan, pero hindi naman makatulog dahil may death threat.
May mga taong sikat, pero malungkot naman ang kanilang buhay.

Napakalinaw ng sinabi ng Diyos sa Kanyang salita na hindi Niya tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kayang pagtagumpayan. Siya din mismo ang gagawa ng paraan para malampasan natin ang bawat pagsubok na darating sa buhay natin.

Huwag kang mag-alala. Katulad ng panahon, lilipas din ang mga pagsubok at paghihirap na nararanasan mo ngayon. Hindi naman laging tag-ulan, sisikat din ang araw. May katapusan ang lahat ng bagay. Ang mga kabiguan, challenges at hardships na dinaranas mo ngayon ay may expiry date. Siguradong magbabago rin ang takbo ng buhay mo. Maniwala ka. I???ve been there. Nadaanan ko yan. Kung nalampasan ko, malalampasan mo rin. Kaya nga sinabi na may PINAGDADAANAN dahil ikaw ay dumadaan lang at hindi ka doon nakatira. Kapit lang, malalampasan mo rin iyan.

Yung mga hinanakit, sama ng loob, pagdurusa at kabiguan ay hindi rin magtatagal, mauubos rin yan sapagkat hindi naman iyan ang iyong huling hantungan.

Hindi yan ang address ng buhay mo.

Ang address ng buhay mo ay KAPAYAPAAN, KAGALAKAN, AT TAGUMPAY.

THINK. REFLECT. REPLY.

Ano ang pinagdadaanan mo ngayon?
May tiwala ka ba sa Diyos na kaya ka Niyang itawid sa pinagdadaanan mo?
Ready ka na bang lumampas sa mga pinagdadaanan mo?

Comments (0)

Smart Money Habits vs. Poor Money Habits

Hi there, Mr. Chink Positive here.

I have recently released a book entitled Raising Up Moneywise Kids. If you haven’t checked it out yet, you can do so here.

Now, feel free to download my free guide on how to know smart money habits from poor money habits, which I believe can help you not just in raising moneywise kids, but also in your own financial disciplines and personal financial life. After all, your financial habits determine your financial life.
I want to read it!
FEATURED DOWNLOAD -

HOW I MADE MY 1ST MILLION

What if there was a book that gave you the opportunity to earn a million pesos? Will you grab the chance or will you let it pass you by?
The choice is in your hands.

Highly regarded businessman-turned-wealth-coach, Chinkee Tan, has more than a decade’s worth of business experience under his belt. Chinkee Tan has helped fifty Filipinos earn their first million and YOU can be the next one.
DOWNLOAD NOW
FEATURED DOWNLOAD -

For richer & For Poorer

No one wants to stay poor and penniless. There are lots of books out there that talk about just that – getting rich and getting rich fast. Books authored by successful businessmen and motivational speakers that try to convince us that their advice is the best way to get rich. Becoming a millionaire has become one of the main goals of most people.

I’ve found that, while ther is no fool-proof way to get rich, there are some principles that we can learn that will definitely increase our chances of getting rich. My goals in writing this book are to Inform, Educate, and Motivate. Finally, it is also my goal to Disturb you.
DOWNLOAD NOW
FEATURED DOWNLOAD -

TILL DEBT DO US PART

RENEW and Change your mindset to chink positive 
REFOCUS your PERSPECTIVE to look at the positive not on the negative. 
OVERCOME trials, hardships, failures, challenges or even depression. 
Change your old habit into a NEW HABIT for a NEW YOU 
Create your VISION, your STRATEGY and your ACTION PLAN to turn your dreams into a reality. 
To be INSPIRE and be EMPOWERED so that you also inspire and empower others.
DOWNLOAD NOW
FEATURED DOWNLOAD -

SECRETS OF THE RICH AND SUCCESSFUL

Let’s face it, everyone wants to become rich. Some have even dedicated their lives to pursue riches, making it part of their lifelong dream.

But here’s one important thing we need to understand: money is just a means to something, but it is never the end. In other words, money is merely a tool to buy something.
DOWNLOAD NOW
GET YOUR VIDEO NOW!

Enter your email address below and we'll send you your video through your email.
GET ME THE VIDEO!
We promise we will never spam you. We hate spam