Single Blog

Huwag Tayo Maging Pabigat Sa Buhay Ng Iba

MAS MABUTI NA IKAW ANG INAASAHAN KAYSA IKAW ANG UMAASA

May mga kakilala ba kayong pati pambayad ng kuryente, tubig, internet, cable at renta, asa sa iba?
Pati mismo ang kanilang pang araw-araw gaya ng pagkain ay iaasa pa sa iba.
Ang sarili nilang tagumpay at ang katuparan ng kanilang mga pangarap, nakaasa pa rin sa iba.

Wala na silang ibang ginawa kundi ang umasa.
Asa dito, asa doon!
Lahat nalang iniaasa sa iba.

???Bakit Chinkee, ikaw ba ay hindi rin ba umasa noong ikaw ay nag-uumpisa pa lang????
Hindi naman masamang umasa. May panahon na sadyang kailangan nating umasa sa tulong ng ibang tao, pero hindi naman maaari na forever na lang na ganun. Kailangan din nating matutunan na tumayo sa sarili nating mga paa.

Why? Dahil napapagod din yung mga taong tumutulong sa atin.
May panahon para sumandal at umasa, at may panahon din para ikaw naman ang sandalan at asahan. Ika nga, bigayan, hindi dapat higupin at ubusin ng lakas.

ANO BA ANG TAMANG GAWIN?

Sikapin nating pagandahin at paunlarin ang ating mga buhay

Mag-isip ng mga paraan kung paano mapapabuti ang iyong buhay. Laging merong solusyon at laging merong paraan. Huwag tayong makuntento sa comfort zone na kinalalagyan natin ngayon. Ika nga e, kapag ipinanganak kang mahirap, hindi mo kasalanan yun, pero kung mamamatay ka pa rin na mahirap, choice mo na yun at wala kang ibang pwedeng sisihin kundi ang sarili mo. Kaya hangga???t may buhay, may pag-asa pang gumanda ang buhay. Nasa sa iyo yun kung gugustuhin mo o hindi.

Sikapin nating makatulong

Huwag naman tayo mamihasa at masanay na laging tayo nalang ang tinutulungan at binibigyan ng pabor. Hindi porket may kakayanan yung taong inaasahan natin e sasagarin natin ang paghingi ng tulong. May hangganan ang lahat ng bagay. Huwag nating abusuhin ang pagtulong ng mga tao sa atin. Subukan natin na tayo naman ang magbigay ng tulong. Hindi kailangan bongga, kahit sa maliit na paraan man lang. Sa paraan na kaya natin. Yung ayon lang sa ating kakayahan. Yes, hindi ka mayaman at kaunti lamang ang pera mo para makapagbigay ng tulong but you can give your service for free. You can even share your skills and talents. You can give your time. Sikapin mong makatulong sa lahat ng pagkakataon because it???s better to give than to receive.

Sikapin nating huwag umasa

Mahirap ding umasa dahil minsan you can end up broken hearted and disappointed. Minsan umaasa tayo sa mga pangako ng mga tao, pero madalas hindi ito natutupad kaya naman ang resulta e, nagkakandaloko-loko ang mga buhay natin, broken hearted tayo, sira ang mga plano natin at kung ano-ano pa. Minsan sumasablay na rin ang mga taong inaasahan natin kasi pagod na sila sa dami ng nakaasa sa kanila. Ang mga bagay na kaya mo namang gawin, pagsumikapan mo nalang gawin kaysa sa iasa mo pa sa iba.

At kung tayo???y aasa, isa lang asahan natin, ang Diyos. Bakit? Kasi hindi Siya nagsisinungaling, Siya ay tapat at tumutupad sa Kanyang mga pangako at higit sa lahat, hindi Siya sumasablay o nagkakamali. Kung sa Kanya natin iaasa at ipagkakatiwala ang mga buhay natin, hindi tayo malulugi, hindi tayo mapapahamak, hindi tayo talo, hindi tayo mabibigo, hindi tayo madi-disappoint at higit sa lahat hindi tayo mapapahiya. Makakaasa tayo sa Kanya.

THINK. REFLECT. REPLY.

Sino-sino ang mga taong inaasahan mo?
Bakit ka nakaasa sa kanila?
Nasubukan mo na bang tumayo sa sarili mong mga paa?
Umaasa ka ba sa Dios o sa tao?

Comments (0)

Smart Money Habits vs. Poor Money Habits

Hi there, Mr. Chink Positive here.

I have recently released a book entitled Raising Up Moneywise Kids. If you haven’t checked it out yet, you can do so here.

Now, feel free to download my free guide on how to know smart money habits from poor money habits, which I believe can help you not just in raising moneywise kids, but also in your own financial disciplines and personal financial life. After all, your financial habits determine your financial life.
I want to read it!
FEATURED DOWNLOAD -

HOW I MADE MY 1ST MILLION

What if there was a book that gave you the opportunity to earn a million pesos? Will you grab the chance or will you let it pass you by?
The choice is in your hands.

Highly regarded businessman-turned-wealth-coach, Chinkee Tan, has more than a decade’s worth of business experience under his belt. Chinkee Tan has helped fifty Filipinos earn their first million and YOU can be the next one.
DOWNLOAD NOW
FEATURED DOWNLOAD -

For richer & For Poorer

No one wants to stay poor and penniless. There are lots of books out there that talk about just that – getting rich and getting rich fast. Books authored by successful businessmen and motivational speakers that try to convince us that their advice is the best way to get rich. Becoming a millionaire has become one of the main goals of most people.

I’ve found that, while ther is no fool-proof way to get rich, there are some principles that we can learn that will definitely increase our chances of getting rich. My goals in writing this book are to Inform, Educate, and Motivate. Finally, it is also my goal to Disturb you.
DOWNLOAD NOW
FEATURED DOWNLOAD -

TILL DEBT DO US PART

RENEW and Change your mindset to chink positive 
REFOCUS your PERSPECTIVE to look at the positive not on the negative. 
OVERCOME trials, hardships, failures, challenges or even depression. 
Change your old habit into a NEW HABIT for a NEW YOU 
Create your VISION, your STRATEGY and your ACTION PLAN to turn your dreams into a reality. 
To be INSPIRE and be EMPOWERED so that you also inspire and empower others.
DOWNLOAD NOW
FEATURED DOWNLOAD -

SECRETS OF THE RICH AND SUCCESSFUL

Let’s face it, everyone wants to become rich. Some have even dedicated their lives to pursue riches, making it part of their lifelong dream.

But here’s one important thing we need to understand: money is just a means to something, but it is never the end. In other words, money is merely a tool to buy something.
DOWNLOAD NOW
GET YOUR VIDEO NOW!

Enter your email address below and we'll send you your video through your email.
GET ME THE VIDEO!
We promise we will never spam you. We hate spam