Single Blog

Are You Having a Hard Time Submitting To Your Husband’s Decision?

Nahihirapan ka bang isumiundo sa mga sinasabi ng mister mo?
Mas madalas bang nananaig ang kagustuhan mo na gawin kung ano ang gusto mo,

kahit tutol pa ang asawa mo?
Minsan ba ay nawawalan ka na ng gana sa iyong buhay mag-asawa, dahil parang sunud-sunuran ka na lang sa gusto niya?

Bago ang lahat, ito muna ang malaking DISCLAIMER: Hindi applicable itong post na ito kung ang gustong ipagawa ng asawa mo will lead you to commit SIN.

Ang isang kasal ay hindi lamang kontrata between sa inyo ng mister mo na may expiration date. Ang isang kasal ay covenant between you and your husband kung saan may third party involved???si God. That???s why honoring your husband equates to honoring God as well.

Malinaw na malinaw ang command ng Panginoon na makikita sa Bible (Ephesians 5:22): “Wives, submit to your own husbands, as to the Lord.”

Bago mag-react ang mga kababaihan, wait! Prrrrrtttt! Prumeno muna tayo. Lilinawin ko lang na ang pag-submit ng mga asawang babae sa kanilang asawang lalaki doesn???t mean that:

1. Wala ng karapatan mag-voice out ng opinion si misis.
2. Di na pwedeng mag-decide si misis.
3. Susundin ang lahat ng decision ni mister (see DISCLAIMER).

Ngayon, let me address yung concerns ng mga wives na nahihirapan sundin ang decision ni mister. Take these two steps para mas maging madali para sa inyo ang pag-submit kay husband: (Pero tandaan na ang context natin ay: ang decision ni mister ay makakabuti para sa pagsasama ninyo o para sa pamilya ninyo, yun nga lang ay di kayo magkatugma ng gusto).

ANALYZE WHERE HE???S COMING FROM
Maaaring ang decision ninyong dalawa ay may valid na points, but have you analyzed why he wants what he wants?

Example, gusto mo ng maliit na bahay dahil di ka komportable na mag-hire kayo ng taga-linis. Gusto mo ikaw mismo ang maglilinis nito kaya mas pabor sa iyo na maliit na bahay ang bibilhin niyo. Gusto mo din ay di na sa mga mamahaling subdivision para di kayo gagastos ng malaki. Kahit pa afford ninyo ni mister ang malaking bahay ay iniisip mo na di yun praktikal.

Si mister naman ay gusto ng malaking bahay. Pero nung nalaman mo yun, tinanong mo ba siya kung bakit? Kung oo, na-analyze mo ba kung ano ang pinaghuhugutan niya? Baka naman kaya niya gusto ng malaking bahay ay dahil gusto niya ng more space para sa quality time ninyong pamilya. Or baka kaya niya gusto sa mamahaling subdivision ay para may peace of mind siya na safe kayong pamilya niya.

Pag na-analyze mong mabuti ang sitwasyon ay magkakaroon ka ng deeper understanding kung bakit yun ang decision ng asawa mo. And as a result, mas magiging madali para sayo na mag-submit sa decision niya.

REMIND YOURSELF THAT YOU ARE HONORING GOD, NOT MAN
You can bypass step one but not this second step.

Remember that every time you submit to your husband, you???re not honoring your husband per se. You are honoring God.

Ang asawa mo ay one of the instruments na binigay sayo ni God kung saan pwede mong ipakita ang pagbibigay mo ng karangalan sa Kanya. God is not with you physically, but your husband is. So do what will honor God through your spouse.

Submit to your husband not because your husband deserves it, but because God deserves nothing less than your best.

THINK. REFLECT. APPLY.

Are you having a hard time submitting to your husband???s decision?
Have you analyzed his motives why he wants what he wants?
Do you remind yourself that whenever you submit to your husband, it is not your husband who is honored, but God?

Wives Submit to your own Husbands as to the Lord

Comments (0)

Smart Money Habits vs. Poor Money Habits

Hi there, Mr. Chink Positive here.

I have recently released a book entitled Raising Up Moneywise Kids. If you haven’t checked it out yet, you can do so here.

Now, feel free to download my free guide on how to know smart money habits from poor money habits, which I believe can help you not just in raising moneywise kids, but also in your own financial disciplines and personal financial life. After all, your financial habits determine your financial life.
I want to read it!
FEATURED DOWNLOAD -

HOW I MADE MY 1ST MILLION

What if there was a book that gave you the opportunity to earn a million pesos? Will you grab the chance or will you let it pass you by?
The choice is in your hands.

Highly regarded businessman-turned-wealth-coach, Chinkee Tan, has more than a decade’s worth of business experience under his belt. Chinkee Tan has helped fifty Filipinos earn their first million and YOU can be the next one.
DOWNLOAD NOW
FEATURED DOWNLOAD -

For richer & For Poorer

No one wants to stay poor and penniless. There are lots of books out there that talk about just that – getting rich and getting rich fast. Books authored by successful businessmen and motivational speakers that try to convince us that their advice is the best way to get rich. Becoming a millionaire has become one of the main goals of most people.

I’ve found that, while ther is no fool-proof way to get rich, there are some principles that we can learn that will definitely increase our chances of getting rich. My goals in writing this book are to Inform, Educate, and Motivate. Finally, it is also my goal to Disturb you.
DOWNLOAD NOW
FEATURED DOWNLOAD -

TILL DEBT DO US PART

RENEW and Change your mindset to chink positive 
REFOCUS your PERSPECTIVE to look at the positive not on the negative. 
OVERCOME trials, hardships, failures, challenges or even depression. 
Change your old habit into a NEW HABIT for a NEW YOU 
Create your VISION, your STRATEGY and your ACTION PLAN to turn your dreams into a reality. 
To be INSPIRE and be EMPOWERED so that you also inspire and empower others.
DOWNLOAD NOW
FEATURED DOWNLOAD -

SECRETS OF THE RICH AND SUCCESSFUL

Let’s face it, everyone wants to become rich. Some have even dedicated their lives to pursue riches, making it part of their lifelong dream.

But here’s one important thing we need to understand: money is just a means to something, but it is never the end. In other words, money is merely a tool to buy something.
DOWNLOAD NOW
GET YOUR VIDEO NOW!

Enter your email address below and we'll send you your video through your email.
GET ME THE VIDEO!
We promise we will never spam you. We hate spam