Single Blog

Feeling Discouraged?

SURROUND YOURSELF WITH DREAM BUILDERS NOT DREAM STEALERS

Ayaw mo na bang sumubok sa pagne-negosyo dahil may nagsabi sayo na malulugi ka?
Ayaw mo na bang sumali sa beauty contest dahil may nagsabi sayo na di ka naman mananalo?
Ayaw mo na bang umibig muli dahil minsan ka nang sinaktan o nabigo?

Kung oo ang sagot mo, ikaw ay nakakaranas ng discouragement.
Sabi ni Mareng Merriam-Webster Dictionary, discouragement is ???the act of making people less likely to do something.???

Mapapansin natin sa definition na ito na pinipigilan ng discouragement ang tao para gumalaw, upang abutin ang kanyang pangarap, para gawin ang mga nais niyang gawin. In other words, ang tawag ko sa mga taong ito ay mga ???DREAM STEALERS???.

Kung ikaw ay nasa kalagayang ito ngayon, may tatlong bagay akong gustong i-share sayo to encourage you.

YOU HAVE A PURPOSE.

Isang kadahilanan kaya sumusuko ang tao at nadi-discourage ay dahil hindi siya naniniwala na meron siyang purpose sa buhay.

Ang sandok ay nilikha para ipanghalo sa niluluto.
Ang lapis ay nilikha para ipangsulat.
Ang cellphone ay nilikha para ipang-text at ipangtawag.

Kung ang mga bagay ay may kanya-kanyang purpose, what more ikaw na tao. Ikaw ay may saysay dito sa mundo.

Maaaring nilikha ka para makatulong sa pamilya.
Maaaring nilikha ka para makagamot ng may sakit.
Maaaring nilikha ka para maging inspirasyon sa iba.

Kanya-kanya tayo ng calling o purpose. Kailangan mo lang hanapin ang sa iyo. Pwede mong ipanalangin ang direksyon mo sa buhay. Pwede ka rin mag soul-searching. Kahit anumang technique ang gamitin mo sa paghanap sa iyong purpose, tandaan mo na may tinakda kang gawin dito sa mundo at tanging ikaw lang ang makakagawa nun.

Ika nga, if there???s pulse, there???s still purpose. Habang buhay ka, di pa natatapos ang iyong misyon dito sa lupa.

YOU ARE BORN TO WIN.

Ang buhay ay hindi katulad ng telenovela na parati na lang kawawa ang bida.
Huwag mong isipin na ipinanganak ka para lang magdusa.
Ikaw ay ipinanganak para magtagumpay, kaya itigil na ang pity party.

Bumangon, lumaban, magtrabaho para ikaw ay magtagumpay!

Isang paraan para matandaan na ikaw ay ipinanganak para magtagumpay ay ang paulit-ulitin itong sabihin sa sarili.
Maaaring tuwing umaga, humarap ka sa salamin at i-encourage ang sarili mo.
Paulit-ulitin mong sabihin sa sarili mo na ikaw ay maganda o gwapo; na ikaw ay matalino; na ikaw ay maabilidad; na kakayanin mo ang lahat; na ikaw ay matagumpay.
Tandaan mo, ikaw ay ipinanganak para magtagumpay.

YOU DON???T NEED TO PROVE YOURSELF.

Kaya ka nadi-discourage dahil hindi mo nakuha ang approval ng ibang tao. Maaaring nag-comment sila ng masama sayo at nasaktan ka.

Ang tao ay hindi mo mapipigilang magsalita ng masasakit. Ang mahalaga ay huwag kang magpapaapekto sa sinasabi nila. Kung kilala mo ang sarili mo at ang kaya mong gawin, di ka maililigaw o mapipigilan ng mga bashers mo sa pagsunod sa iyong pangarap.

You can???t please everybody. Hindi lahat ng tao ay magugustuhan ang ginagawa mo. Hindi lahat ay susuportahan ang mga ideya mo, pero huwag kang ma-pressure, you don???t have to prove yourself.

You don???t need to prove na magaling ka; na karapat-dapat ka. You are special. You are unique. Kung kilala mo kung sino ka, magiging confident ka sa lahat ng desisyon at sa mga tatahakin mo sa buhay. If you know what you???re meant to do, there is no need to prove yourself. Di kailangang mapagod sa kakapatunay sa ibang tao ng mga kakayahan mo.
Kaya relax ka lang at magtrabaho o mag-aral ka nang mabuti dahil kayang-kaya mo yan!

Kung sa susunod na may mag-discourage sayo at pinipigilan kang gawin ang alam mong dapat gawin, tandaan mo na sa salitang ???discourage”, kailangan mo lang tanggalin ang harang na ???dis??? para magkaroon ng ???courage???.

THINK. REFLECT. APPLY.

Nanghihina ba ang loob mo ngayon?
Ano ang dahilan ng panghihina ng iyong loob?
Ano-ano ang iyong mga paraan upang harapin ang discouragements ng buhay?

Comments (0)

Smart Money Habits vs. Poor Money Habits

Hi there, Mr. Chink Positive here.

I have recently released a book entitled Raising Up Moneywise Kids. If you haven’t checked it out yet, you can do so here.

Now, feel free to download my free guide on how to know smart money habits from poor money habits, which I believe can help you not just in raising moneywise kids, but also in your own financial disciplines and personal financial life. After all, your financial habits determine your financial life.
I want to read it!
FEATURED DOWNLOAD -

HOW I MADE MY 1ST MILLION

What if there was a book that gave you the opportunity to earn a million pesos? Will you grab the chance or will you let it pass you by?
The choice is in your hands.

Highly regarded businessman-turned-wealth-coach, Chinkee Tan, has more than a decade’s worth of business experience under his belt. Chinkee Tan has helped fifty Filipinos earn their first million and YOU can be the next one.
DOWNLOAD NOW
FEATURED DOWNLOAD -

For richer & For Poorer

No one wants to stay poor and penniless. There are lots of books out there that talk about just that – getting rich and getting rich fast. Books authored by successful businessmen and motivational speakers that try to convince us that their advice is the best way to get rich. Becoming a millionaire has become one of the main goals of most people.

I’ve found that, while ther is no fool-proof way to get rich, there are some principles that we can learn that will definitely increase our chances of getting rich. My goals in writing this book are to Inform, Educate, and Motivate. Finally, it is also my goal to Disturb you.
DOWNLOAD NOW
FEATURED DOWNLOAD -

TILL DEBT DO US PART

RENEW and Change your mindset to chink positive 
REFOCUS your PERSPECTIVE to look at the positive not on the negative. 
OVERCOME trials, hardships, failures, challenges or even depression. 
Change your old habit into a NEW HABIT for a NEW YOU 
Create your VISION, your STRATEGY and your ACTION PLAN to turn your dreams into a reality. 
To be INSPIRE and be EMPOWERED so that you also inspire and empower others.
DOWNLOAD NOW
FEATURED DOWNLOAD -

SECRETS OF THE RICH AND SUCCESSFUL

Let’s face it, everyone wants to become rich. Some have even dedicated their lives to pursue riches, making it part of their lifelong dream.

But here’s one important thing we need to understand: money is just a means to something, but it is never the end. In other words, money is merely a tool to buy something.
DOWNLOAD NOW
GET YOUR VIDEO NOW!

Enter your email address below and we'll send you your video through your email.
GET ME THE VIDEO!
We promise we will never spam you. We hate spam