Single Blog

Ano Ang Gagawin Mo Kung Ikaw Ay May Pinagdadaanan

Napakahirap Mag-Isip Dumiskarte At Gumalaw Kung Ikaw Ay Parating Nag-Aalala

Napakahirap mag-isip, dumiskarte at gumalaw kung ikaw ay may pinagdadaanan na mabigat.

Feeling mo ang bigat-bigat ng iyong pasanin at hirap na hirap kang makahinga.

Feeling mo na parang sasabog na ang iyong dibdib sa sama ng loob.

Sa sobrang bigat ng iyong emotional baggage, feeling mo wala nang ibang paraan para ikaw ay makaalis sa iyong kinalalagyan.

But the TRUTH is, we always have a CHOICE so let???s always . . .

CHOOSE THE BEST
Kahit na mahirap ang pinagdadaanan natin, alam naman natin na may KATAPUSAN din ito. Kaya imbis na magmukmok tayo sa isang tabi at ‘di maka-usad sa buhay natin, we can choose to continue living our lives’.

Kahit na palugi na ang negosyo, hindi ka dapat mawalan ng pag-asa. Kung hindi na maganda ang takbo ng business, ibig lang sabihin ay may kailangan ma-IMPROVE sa business process. Things evolve at baka pati yung pag-advertise mo ng iyong services ay panahon na din para mag-evolve.

Kahit na nauubusan ka na ng pera, hindi pa naman nauubos ang mga OPPORTUNITY para kumita ng pera. We also need to remember that the MAIN SOURCE of financial blessings is GOD. Instruments lang Niya ang ating mga trabaho.

We have the option to redirect our focus on the positive side. And this is the best choice we can have para malampasan ang ating mga mabigat na pinagdadaanan. At the same time, we can learn how to . . .

LET GO
Aminin man natin o hindi, may iba tayong binibitbit na UNNECESSARY things sa ating journey, kaya minsan tayo ay nahihirapan maka-usad sa ating buhay.

Isa sa mga madalas nating nabibitbit ay ang DOUBT. Madalas pinagdududahan natin ang ating kakayahan na malampasan ang ating pinagdadaanan kaya naman talagang hindi tayo maka-alis alis sa ating kinalalagyan.

Kasama ng doubt ay ang NEGATIVITY. Napakabigat dalhin nito kaya tayo nahihirapan sa pagpapatuloy sa ating buhay.

Anyways, wala naman tayong magagawa. We need to learn how to let go of all the things that will HINDER us from moving forward. So what we need to do is to . . .

BELIEVE IN GOD’S POWER
The good news is that there is a God who will NEVER leave us nor forsake us. The only reason kung bakit natin nararamdaman na malayo Siya sa atin ay dahil TAYO ang lumayo sa Kanya.

But if we continuously SEEK His help, malalaman natin that He is always available and is very willing to help us.

He is a God na hindi tayo huhusgahan. Minahal Niya tayo kahit na tayo ay may mga pagkakamali at pagkukulang.

He is a God who can bring us from darkness to the light. There’s no problem too difficult for God to solve.

Just continue to believe and just look up to God. Put him first in your life and He will make it happen for you.

THINK. REFLECT. APPLY.

Ano ang iyong pinagdadaanan?
Anong naiisip mong solusyon para malampasan ito?
Humingi ka na ba ng tulong sa Diyos upang maka-usad ka na sa iyong buhay?

If you have many plans and goals in life but do not know where and how to start. If you want to know more and learn on how you can create a plan and a strategy.

I want to invite you to my very first public meeting on January 16, 2016 (9AM-5PM)

3rd Floor Eastwood
3F, Units 3A-3F, City Walk 2, Eastwood City

READY SET GOAL
“The Power of Goal Getting”

Ready Set Goal Web Banner

In this session you will learn:
Why do we need a Goal?
Why do we people never reach their Goals?
How can you set Realistic Goals?
How to Identify and Prioritize your Goals?
How to Hit your Financial Goals this 2016?

For more info, please visit https://readysetgoal.info or call this number 0920-949-4975

Comments (0)

Get Coached by Chinkee Tan From Wherever You Are!

DOWNLOAD THE APP NOW!
close-link