Single Blog

ANG MGA TAONG MAPAGBIGAY AY PINAGPAPALA

Ang Mga Taong Mapagbigay ay Pinagpapala

Ikaw ba ay isang mapagbigay na tao????
Madalas mo bang iniisip ang kapakanan ng iba kaysa sa iyong sarili????
Masasabi mo ba na generous ka na tao?

Pero bago tayo maging generous, let us also check our heart kung ano ang MOTIBO natin?
Tayo ba ay nagiging mapagbigay PARA
???Mapansin????
Sumikat?
???Makilala?

Paano mo malalaman kung ikaw ay isang tunay na GENEROUS na tao?
Some ways to determine if you are a generous person is when you ???

HELP AND GIVE TO PEOPLE YOU DO NOT KNOW???
Kapag may nakita kang bata na nagtitinda ng mani o sampaguita, bibili ka ng paninda niya, hindi lamang dahil sa gusto mo ng tinitinda niya kundi gusto mo siyang matulungan.

Gusto mo siyang matulungan na maubos ang mga paninda niya para hindi na siya gabihin sa daan at makauwi na sa kanyang tahanan.

At sa iba namang namamalimos, imbis na pera ang iyong ini-aabot na tulong, binibilhan mo na lang ng kahit na anong makakain para siguradong makakakain siya at hindi mapupunta sa kung saan ang pera.

Aside from that, you also ???

HELP AND GIVE TO PEOPLE WHO CANNOT PAY YOU IN RETURN???
Kahit alam mo na walang kakayanan na mabayaran ka ng taong nanghihiram sa’yo ng pera, magpapahiramin ka pa din at iniisip mo na bigay yun at hindi pagkakautang.

Kapag siya ay nagbayad, hindi mo ito tatanggapin dahil yun na ang tulong mo sa kanya. Hindi ka na naghihintay ng kapalit dahil mas concerned ka sa pangangailangan ng taong yun.

Another sign that you are a generous person is that you …
HELP AND GIVE TO PEOPLE WHO ARE SERVING GOD
???Nagtatabi ka ng specific amount kada payday para regularly kang makatulong sa mga taong nagsisilbi sa Diyos gaya ng mga misyonero at manggagawa sa simbahan.

Maliban sa direct na financial na tulong, inaalam mo din ang kanilang mga personal na pangangailangan at bibilhin mo ito para sa kanila.

Higit sa lahat, naglalaan ka din ng oras para sila ay maipagdasal sa pang araw-araw na kanilang gawain.

Pero para sa akin, ang pinaka importanteng sign ng true generosity is when you are… ???GENEROUS TOWARDS GOD.

Dapat matuto tayong maging generous sa Diyos. ???How can we be generous towards God???? MATUTO TAYONG MAG-SAULI NG ATING TITHES OR IKAPU.

Kahit ano pa man ang iyong pananampalataya, kung ikaw ay naniniwala na ang Diyos ang Siyang nagbigay ng buhay at pagpapala sa iyo, then dapat din tayo matuto na magpasalamat. Ito po ang itinuro din sa atin ng ating mga magulang. Bilang pasasalamat sa Diyos, ang pag-sauli po ng IKAPU ay isang paraan ng pasasalamat.

MANIWALA KAYO! YOU CAN NEVER OUTGIVE GOD. Kung ano ang iyong isinauli sa Kanya, ito ay Kanyang ibabalik ng siksik, liglig at umaapaw. Maniwala ka, darating ang isang araw na hindi na magkakasya ang iyong kaban.

THINK. REFLECT. APPLY.

Maluwag ba sa iyong kalooban ang pagbibigay?
???Paano ka nakakatulong sa iyong kapwa?
???Naipaparamdam mo din ba sa Diyos ang iyong generosity?

Comments (0)

Smart Money Habits vs. Poor Money Habits

Hi there, Mr. Chink Positive here.

I have recently released a book entitled Raising Up Moneywise Kids. If you haven’t checked it out yet, you can do so here.

Now, feel free to download my free guide on how to know smart money habits from poor money habits, which I believe can help you not just in raising moneywise kids, but also in your own financial disciplines and personal financial life. After all, your financial habits determine your financial life.
I want to read it!
FEATURED DOWNLOAD -

HOW I MADE MY 1ST MILLION

What if there was a book that gave you the opportunity to earn a million pesos? Will you grab the chance or will you let it pass you by?
The choice is in your hands.

Highly regarded businessman-turned-wealth-coach, Chinkee Tan, has more than a decade’s worth of business experience under his belt. Chinkee Tan has helped fifty Filipinos earn their first million and YOU can be the next one.
DOWNLOAD NOW
FEATURED DOWNLOAD -

For richer & For Poorer

No one wants to stay poor and penniless. There are lots of books out there that talk about just that – getting rich and getting rich fast. Books authored by successful businessmen and motivational speakers that try to convince us that their advice is the best way to get rich. Becoming a millionaire has become one of the main goals of most people.

I’ve found that, while ther is no fool-proof way to get rich, there are some principles that we can learn that will definitely increase our chances of getting rich. My goals in writing this book are to Inform, Educate, and Motivate. Finally, it is also my goal to Disturb you.
DOWNLOAD NOW
FEATURED DOWNLOAD -

TILL DEBT DO US PART

RENEW and Change your mindset to chink positive 
REFOCUS your PERSPECTIVE to look at the positive not on the negative. 
OVERCOME trials, hardships, failures, challenges or even depression. 
Change your old habit into a NEW HABIT for a NEW YOU 
Create your VISION, your STRATEGY and your ACTION PLAN to turn your dreams into a reality. 
To be INSPIRE and be EMPOWERED so that you also inspire and empower others.
DOWNLOAD NOW
FEATURED DOWNLOAD -

SECRETS OF THE RICH AND SUCCESSFUL

Let’s face it, everyone wants to become rich. Some have even dedicated their lives to pursue riches, making it part of their lifelong dream.

But here’s one important thing we need to understand: money is just a means to something, but it is never the end. In other words, money is merely a tool to buy something.
DOWNLOAD NOW
GET YOUR VIDEO NOW!

Enter your email address below and we'll send you your video through your email.
GET ME THE VIDEO!
We promise we will never spam you. We hate spam