Single Blog

Anay Busters!

Huwag Mong Payagan na Sirain ang Araw Mo Nang Mga Taong Naninira sa Iyo

ANO ANG GAGAWIN KO KUNG MAY NANINIRA SA AKIN?

Mabait kapag kaharap mo, pero kapag nakatalikod ka kung ano-ano na ang sinasabi against you. ???Nananahimik ka, pero ginagawan ka ng issue at kwento. ???Binabaliktad ka at pinapalabas na ikaw ang mali at may

kasalanan. ???Ayaw kang tigilan at walang ibang ginawa kundi hanapan ka ng pagkakamali.

Sadyang may mga taong mapanirang puri, parang mga anay na unti-unting sisirain ang buhay mo ng hindi mo namamalayan. Kapag hindi mo inagapan ang anay, kakalat ito sa buong bahay at tuluyan nilang sisirain ito.

Ano nga ba ang maaari nating gawin sa mga taong naninira sa atin? ???When I say naninira, ang ibig sabihin ay walang katotohanan ang mga sinasabi nila against you. Talagang gusto ka lang nilang siraan. Ito ang ilan sa mga maaari nating gawin:

IGNORE THEM
Minsan itong mga taong naninira sa atin ay wala lang magawa o di kaya’y kulang lang sa pansin. The more na papatulan mo sila, lalo silang mag-eenjoy sa ginagawa nila. Kaya sometimes the best thing to do is to just ignore them. Mapapagod din sila. Lalo na kung talagang wala namang basehan at katotohanan ang mga paratang nila against you. Don’t give them the pleasure of annoying you. Huwag mo ipakita na naiinis ka. Ngiti ka lang! Kapag sinigawan ka, magpakumbaba ka, mahinahon kang sumagot at huwag mo nang bigyan ng panahon ang mga taong alam mong mga NEGA.

CONFRONT THEM
Kapag masyado ng damaging ang paninira nila then it’s time to confront them, pero in a peaceful manner. Walang hindi naaayos sa masinsinan at mapayapang usapan. Isa pa, kapag kinausap mo sila ng maayos, malalaman nila at maiintindihan pa kung bakit hindi tama ang ginagawa nila. Magsama ka ng isang kaibigan na pwedeng maging saksi o tagapamagitan sa inyo.

EVALUATE YOURSELF
Sit down and reflect. Alamin mo kung ito ba ay paninira lamang o may katotohanan. ???Kumustahin natin ang ating character at ugali natin. ???Kumusta ang mga salitang lumalabas sa mga bibig natin. Paano ba tayo makitungo sa mga tao sa paligid natin?

Are we kind? ???Are we gracious? ???Are we sensitive?

Ilan lang ito sa mga tanong na dapat natin itanong sa ating mga sarili.

Higit sa lahat, ang pinakamainam na gawin sa mga taong naninira sa atin ay ang ipanalangin sila. Ipasa-DIYOS natin sila. Maging mabuti pa rin tayo sa kanila. Love those who hate you. Kumbaga e, ‘kill them with love’. Sigurado akong may magiging effect ito sa kanila. Hayaan nalang natin ang Diyos ang lumaban para sa atin. Let go and let GOD.

THINK. REFLECT. APPLY
May naninira ba sa’yo ngayon????
Anong step na ang ginawa mo to deal with them????
Have you prayed for those who curse you?

Comments (0)

Smart Money Habits vs. Poor Money Habits

Hi there, Mr. Chink Positive here.

I have recently released a book entitled Raising Up Moneywise Kids. If you haven’t checked it out yet, you can do so here.

Now, feel free to download my free guide on how to know smart money habits from poor money habits, which I believe can help you not just in raising moneywise kids, but also in your own financial disciplines and personal financial life. After all, your financial habits determine your financial life.
I want to read it!
FEATURED DOWNLOAD -

HOW I MADE MY 1ST MILLION

What if there was a book that gave you the opportunity to earn a million pesos? Will you grab the chance or will you let it pass you by?
The choice is in your hands.

Highly regarded businessman-turned-wealth-coach, Chinkee Tan, has more than a decade’s worth of business experience under his belt. Chinkee Tan has helped fifty Filipinos earn their first million and YOU can be the next one.
DOWNLOAD NOW
FEATURED DOWNLOAD -

For richer & For Poorer

No one wants to stay poor and penniless. There are lots of books out there that talk about just that – getting rich and getting rich fast. Books authored by successful businessmen and motivational speakers that try to convince us that their advice is the best way to get rich. Becoming a millionaire has become one of the main goals of most people.

I’ve found that, while ther is no fool-proof way to get rich, there are some principles that we can learn that will definitely increase our chances of getting rich. My goals in writing this book are to Inform, Educate, and Motivate. Finally, it is also my goal to Disturb you.
DOWNLOAD NOW
FEATURED DOWNLOAD -

TILL DEBT DO US PART

RENEW and Change your mindset to chink positive 
REFOCUS your PERSPECTIVE to look at the positive not on the negative. 
OVERCOME trials, hardships, failures, challenges or even depression. 
Change your old habit into a NEW HABIT for a NEW YOU 
Create your VISION, your STRATEGY and your ACTION PLAN to turn your dreams into a reality. 
To be INSPIRE and be EMPOWERED so that you also inspire and empower others.
DOWNLOAD NOW
FEATURED DOWNLOAD -

SECRETS OF THE RICH AND SUCCESSFUL

Let’s face it, everyone wants to become rich. Some have even dedicated their lives to pursue riches, making it part of their lifelong dream.

But here’s one important thing we need to understand: money is just a means to something, but it is never the end. In other words, money is merely a tool to buy something.
DOWNLOAD NOW
GET YOUR VIDEO NOW!

Enter your email address below and we'll send you your video through your email.
GET ME THE VIDEO!
We promise we will never spam you. We hate spam