Single Blog

3 Tips Para Makapag-Move On

walang imposible kung lahat tayo ay magkakaisa

Bakit ang hirap magkaisa?

Bakit kung sino pa ang malapit sa iyo, siya pa ang negatibo?
Siya pa ang kontrabida at kung minsan, ninanakawan ka pa ng pangarap?
Kahit siguro ikaw ang pinakamatalino at pinakamagaling, balewala pa rin ang efforts at galing mo.

Mahirap umahon sa buhay kung marami kang bigat na pasanin.
Mahirap mag-move on kung palagi na lang may sama ng loob.
We should learn how to unload our excess baggage.

Kaya naman friend, if you want to know how to move on???

HUWAG NANG MAGSISIHAN.

Huwag na tayong magturuan. Walang maitutulong ang pagtuturo natin, lalo lang nito pinapalala ang problema. Sa halip, isipin natin kung anong pwede nating mai-contribute para maging bahagi ng solusyon.

TANGGAPIN ANG PAGKAKAIBA NG BAWAT ISA.

We all differ from each other. Magkakaiba tayo ng strengths and weaknesses. We should work on complimenting each other, so we can make a great team. Punan natin ang pagkukulang ng bawat isa. Magkakaiba man tayo, hindi ito dapat maging hadlang para hindi tayo magkaisa.

KALIMUTAN NA ANG NAKARAAN.

Move forward and don???t dwell on the past. We can learn from our mistakes and past experiences, but we should not use those to condemn or put down each other. Let us forgive and forget and start with a clean slate.

Pare-pareho tayong nagnanais na gumanda ang ating mga buhay.
Magtulungan tayo at magkaisa. It will make a difference.

Kung sama-sama tayo at magtutulungan, wala tayong hindi makakayanan.

THINK. REFLECT. APPLY.

Nahihirapan ka bang makiisa para sa pagbabago?
Handa ka na bang kalimutan ang nakaraan at magsimula ulit?
Tanggap mo ba ang ating pagkakaiba-iba?

Comments (0)

Get Coached by Chinkee Tan From Wherever You Are!

DOWNLOAD THE APP NOW!
close-link